Frankrike
 
Frankrike är själva sinnebilden för vinet och förebild för odlare i resten av vinvärlden. Här finns de världsberömda slotten, årgångarna och den gastronomiska kultur som förenar vin och mat på högsta nivå.
Romarna som koloniserade Gallien redan på 5-600-talet f. Kr planterade de första vingårdarna i söder Languedoc/Roussillon. Därefter norrut läng flodvägarna där vintet planterades på sluttningar längs dalgångarna. Rhônedalen, Loire, Champagne, Bourgogne och Bordeaux är välkända exempel.
Efter romarna fick kykan som stor markägare och klostrens flitiga munkar stor betydelse för utvecklingen av Frankrikes vinkultur.
Frånd de klassiska vindistikten har odlingsformer och vinteknik utveklats till den berömmelse franska viner har idag.
 
Variationsrikedomen bland vinerna är ett resutat av skiftande jordmåner och de skilda och ibland speciella klimatförhållandena. Alltifrån det kyliga Champagne i norr med sin kalkrika jord till Côte Rôtis solstekta sluttningar i Côte du Rhone.
 
Vinlagar
Indelning i fyra klasser, i första hand garanteras inte kvalitet utan ursprung och produktionmetoder. Tillämpningen varierar mellan de olika distrikten. 
INAO, Institut National des Appellations D'origine, kontrollerar att lagarna följs
 

A.O.C. – APPELLATION D´ORIGINE CONTROLÉE
Detta är den högsta klassen. Geografisk avgränsning, druvsorter, alkoholstyrka, avkastning i hl/ha, tillverkningsmetod och i vissa fall buteljering. 

VDQS – VINS DELIMITÉ DE QUALITÉ SUPÉRIEUR
VDQS utgör inte mer än 1% av den franska vinproduktionen, men tjänar ofta som plantskola för senare A.C.-status

VIN DE PAYS – ”LANTVIN”
Det finns idag närmare 140 stycken avgränsade områden som får kalla sig Vin de Pays. Även i denna klass finns begränsningar för vad man får göra med och vad som skall ingå i vinet. Det är inte lika hårda begränsningar som i de högre klasserna.

VIN DE TABLE – ”BORDSVIN”
Detta är de lägsta klassen och det enda kravet som finns är att alkoholhalten inte får understiga 8,5%.

Bordeaux har egen klassificering

I samband med världsutställningen i Paris 1855 bedömde man och gjorde en klassificering av vinerna från Bordeaux. Klassificeringen utgick från de priser vinerna uppnått åren innan denna bedömning. Man har försökt att göra många klassificeringar sen dess, men 1855 års klassificering är fortfarande den enda viktiga. Alla klassificerade viner från Bordeaux kallas för Grand Cru Classé och Premier Cru är den högsta kvalitetsklassen.